AKIŞ ÇİZELGELERİ
1- Bradikardi

2- Dolaşımı yeterli olan taşikardi

3- Dolaşımı yetersiz olan taşikardi

4- Nabızsız arrest