TARİHÇE:                                                               
          Türkiye’de çocuk ölümleri ülkemizin kuruluşundan bu yana önemli oranda azalmış olmasına rağmen henüz arzulanan düzeye gelebilmiş değildir. Ülkemizde 2005 yılı itibariyle her saat 5-6 çocuk (5 yaş altı) ölmekte; yani her gün 134 çocuk (5 yaş altı) çeşitli nedenlerle kaybedilmektedir. Bu ölümlerin önemli bir kısmı pnömoni veya gastroenterit gibi “önlenebilir” nedenlere bağlıdır. Ülkemizin bir başka gerçeği ise tıp fakültelerinde çocuklarda temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği eğitiminin yeterince verilmiyor olmasıdır.
          Ülkemizdeki bu önemli açığı kapatmak üzere 2000 yılında yurtdışında benzer örnekleri olan “uygulamalı temel ve ileri yaşam desteği kursları”nın hazırlanması ve bunun tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 5 öğretim üyesi tarafından ilk adımların atılması kararı alındı. Böylece öncelikle yurtdışında uygulanan bu kurslara katılarak uygulayıcı ve eğitici eğitimlerini tamamladılar. Ardından ülkemiz şartlarına uygun bir kurs hazırlamak için uzun süren bir çalışma sürecine girişildi. Bu çalışmalar ilk meyvesini 2003 yılında İzmir’de yapılan 4. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı’nda verdi. Orada ilk “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD)” kursunu verdiler. Bu dönemde kursun yaygınlaşması için ülkemizde çocuk acil ve yoğun bakım konusu ile ilgilenen tek dernek olan “Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği” çocuk sağlığı alanında yer alan diğer büyük derneklerle işbirliği içine girdi. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çalışmaları başlatıldı.
          30 Haziran 2008 tarihine kadar toplam 67 adet ÇİYAD kursu verilerek ülkemizde toplam 1863 kişiye ulaşıldı. Bu arada eğitici sayısı 5 iken 57'e ulaştı. Bu kurslar yapılırken Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’miz T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleriyle, üniversitelerle ve ülkemizdeki diğer önemli derneklerle işbirliği içine girdi. Bu dernekler arasında Türk Pediatri Kurumu, Milli Pediatri Derneği, Toraks Derneği, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği vardı. Halen ülkemizdeki bir çok kongrenin bilimsel programı içinde ve kurumlarla işbirliği yapılarak bu kurslar verilmeye devam etmektedir.